Læserbreve m.m.

Læserbreve fra 2024

“Gladsaxes dyreste eksperiment”
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/gladsaxes-dyreste-eksperiment/

Ønsker Venstre reel borgerinddragelse?
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/oensker-venstre-reel-borgerinddragelse/

Afvikling af lokaldemokratiet?
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/afvikling-af-lokaldemokratiet/

Skaber utryghed
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/skaber-utryghed/

Byggeri og øget trafik går hånd i hånd
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/byggeri-og-oeget-trafik-gaar-haand-i-haand/

Læserbreve fra 2023

Øger afstand til politikerne
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/oeger-afstanden-til-politikerne/

“Hvor er ældreomsorgen”
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/hvor-er-aeldreomsorgen/

Mener ikke nedrivning lever op til arkitekturpolitik.
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/mener-ikke-nedrivning-lever-op-til-arkitekturpolitik-borgmesteren-er-uenig/

“Nedrivningspartiet” slår til igen
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/debat-nedrivningspartiet-slaar-til-igen/

Bliver der lyttet?
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/bliver-der-lyttet/

LOKALLISTEN SIGER FARVEL TIL BYRÅDSMEDLEM 

Lokallisten Gladsaxes bestyrelse har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. august 2023 enstemmigt besluttet at ekskludere Suleman Naim fra partiet med virkning fra dags dato. Det sker som konsekvens af, at bestyrelsens og byrådsmedlemmets forventninger til den lokalpolitiske indsats desværre har vist sig at være alt for forskellige og samarbejdsvanskelighederne for store. 

Dermed mister partiet sin repræsentation i Gladsaxe byråd, idet Suleman Naim ikke har ønsket at afgive sit mandat til et andet medlem af Lokallisten Gladsaxe.

Vi er i bestyrelsen meget kede af, at det er kommet hertil. Men vi må desværre konstatere, at bestyrelsen og Suleman Naim ikke er kommet til tilstrækkelig enighed om forventningerne til den lokalpolitiske opgave som parti- og byrådsmedlem, og at de voksende samarbejdsvanskeligheder skader og modarbejder partiforeningens formål. Derfor må vores veje nu skilles.

For et nyt og lille parti som Lokallisten Gladsaxe er det altafgørende at være synlig og markere sig – ikke kun indenfor rådhusets mure, men vigtigere endnu, også ude blandt Gladsaxes borgere. 

I sidste ende handler det om partiets overlevelse – også efter næste kommunalvalg i 2025. 

Derfor har vi i bestyrelsen allerede nu været nødt til at drage en konsekvens, mens der endnu er god tid til næste valg.

Lokallisten Gladsaxe håber på borgernes forståelse, og kan garantere, at vi som Gladsaxes eneste lokale parti fortsat vil kæmpe for at forbedre velfærden for Gladsaxes borgere, øge børn og unges trivsel, sikre en mere værdig ældrepleje, styrke foreningslivet og arbejde for en ansvarlig og bæredygtig byudvikling og boligpolitik.  

Læserbreve fra 2022

Endnu en kæp i borgmesterens kulturafviklingshjul?
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/endnu-en-kaep-i-borgmesterens-kulturafviklingshjul/

Nej tak til prestigeprojekt for de få
https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/nej-tak-til-prestigeprojekt-for-de-faa/

Læserbreve før 2022 – Beklageligvis virker ikke alle links p.t. Vi arbejder på at få dem opdateret!

https://www.gladsaxebladet.dk/2021/11/ikke-alt-kan-loeses-med-senioridraet/
Læserbrev bragt i Gladsaxebladet, med tilladelse fra forfatter.
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/11/ingen-eksperimenter-til-700-millioner/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/10/de-ensomme-aeldre/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/09/ensomhed/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/08/hold-jer-nu-til-sandheden/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/08/vi-vil-goere-tingene-anderledes/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/07/moerkhoej-bygade/

Bekymrende regnvands-udgifter
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/06/bekymrende-regnvands-udgifter/

https://www.gladsaxebladet.dk/2021/05/her-skal-vi-leve/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/05/flere-almene-boliger-i-gladsaxe-2/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/04/vigtig-opgave-venter-nyt-aeldre-opgaveudvalg/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/03/tryg-skolevej-kan-spare-en-halv-mia/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/02/lokallisten-soeger-svar/
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/01/trivselsundersoegelse-boer-vaere-anonym/

Hvilken ældrepleje ønsker vi i Gladsaxe?
https://www.sn.dk/danmark/hviken-aeldrepleje-oensker-vi-i-gladsaxe/

https://www.gladsaxebladet.dk/2020/12/stop-nedrivning/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/11/frivillige-foreninger-skal-ikke-udskammes/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/10/tak-til-gladsaxes-frontpersonale/

Mobning kræver handling
https://www.sn.dk/danmark/mobning-kraever-handling/

https://www.gladsaxebladet.dk/2020/09/svar-udbedes-saftevandspolitik-eller-ej/

Hellere kernevelfærd end flagalléer og gavlmalerier
https://www.sn.dk/danmark/hellere-kernevelfaerd-end-flagalleer-og-gavlmalerier/

https://www.gladsaxebladet.dk/2020/09/nej-tak-til-borgmesterens-mundkurv/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/08/lokallisten-gladsaxe-ser-dagens-lys/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/08/baeredygtighed-for-boern/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/07/nej-tak-til-stoej-moeg-og-boernefabrikker/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/07/frihed-eller-tvang/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/06/nyt-liv-til-biblioteket-i-hoeje-gladsaxe/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/06/hverdagsteknologi/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/05/kommer-250s-snart-paa-rette-vej/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/05/hpv-vaccine-paa-skolerne/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/05/hverdagsteknologivelfaerdsteknologi/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/05/svar-til-bente-lysholm/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/04/en-svaer-tid/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/03/ud-med-de-nationale-test/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/02/paabud-til-kildegaarden-2/
https://www.gladsaxebladet.dk/2020/01/vi-maler-byen-roed/
https://www.gladsaxebladet.dk/2019/10/hpv-vaccine-i-skoletiden/
https://www.gladsaxebladet.dk/2019/06/25794/
https://www.gladsaxebladet.dk/2018/12/headspace-skal-styrke-unges-trivsel/
https://www.gladsaxebladet.dk/2018/08/stop-skattely-ogsaa-i-gladsaxe/
https://www.gladsaxebladet.dk/2018/07/faellesskaber-skal-vaere-for-alle/
https://www.gladsaxebladet.dk/2017/10/gladsaxes-unge-er-meget-samfundsbevidste/
https://www.gladsaxebladet.dk/2017/11/vi-skal-vaere-bedre-til-at-bekaempe-mobning/
https://www.gladsaxebladet.dk/2017/11/farlig-skolevej-ved-groennemose-skole/
https://www.gladsaxebladet.dk/2017/09/vejlederordning-for-sosu-elever-giver-mening/
https://www.gladsaxebladet.dk/2017/07/kommunal-hjemmepleje-er-at-foretraekke/
https://www.gladsaxebladet.dk/2017/05/vi-skal-passe-paa-vores-aeldre/
https://www.gladsaxebladet.dk/2017/04/kaedeansvar-ja-tak/
https://www.gladsaxebladet.dk/2017/03/skolebyraadsdag-inspirerer/

Lokallisten Gladsaxe ser dagens lys
https://www.sn.dk/danmark/lokallisten-gladsaxe-ser-dagens-lys/