Mærkesager

Lokallisten Gladsaxe arbejder for at styrke kernevelfærden og for at øge og forbedre borgerinddragelsen og lokaldemokratiet i Gladsaxe Kommune.

Vi ønsker:

At styrke børn og unges trivsel

Bevare flere af de små børnehuse og bevare og udvide skovgrupperne

Arbejde for en stærk og attraktiv folkeskole, hvor trivsel og læring er i top

En omsorgsfuld og respektfuld ældrepleje

En værdig behandling af arbejdsløse og syge

En mere omfattende borgerinddragelse

Mere fokus på det kommunale arbejdsmiljø – mere tillid til medarbejderne, mere inddragelse og faglig anerkendelse

At give foreningslivet de bedste betingelser

Trygge lokalområder for alle aldre

At bevare mere af det gamle, historiske Gladsaxe

Flere almene boliger Færre nye, store boligbyggerier