Lokallisten Gladsaxe – Mærkesager


Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/lokallistengladsaxe


Lokallisten Gladsaxe
arbejder for at styrke kernevelfærden og for at øge og forbedre borgerinddragelsen og lokaldemokratiet i Gladsaxe Kommune.

Vi ønsker:

 • At styrke børn og unges trivsel
  • Bevare flere af de små børnehuse og bevare og udvide skovgrupperne
  • Arbejde for en stærk og attraktiv folkeskole, hvor trivsel og læring er i top
 • En omsorgsfuld og respektfuld ældrepleje
 • En værdig behandling af arbejdsløse og syge
 • En mere omfattende borgerinddragelse
 • Mere fokus på det kommunale arbejdsmiljø – mere tillid til medarbejderne, mere inddragelse og faglig anerkendelse
 • At give foreningslivet de bedste betingelser
 • Trygge lokalområder for alle aldre
 • At bevare mere af det gamle, historiske Gladsaxe
 • Flere almene boliger
 • Færre nye, store boligbyggerier

Kontakt:
Lise Tønner, mobil: 60 68 22 11,  liston@gladsaxe.dk 
Lene Svendborg, mobil: 60 24 11 55 , lensve@gladsaxe.dk